GuanYin Pavilion by Studiomake

หลังจากวิกฤติน้ำท่วมในปี 2554 ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิตต้องการสร้างอาคารสถาบันไทย-จีน เพื่อรองรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกับจีนในแบบต่างๆ อาคารแห่งนี้จึงไม่ธรรมดาด้วยแนวคิดที่มหาวิทยาลัยรังสิตมอบหมายให้ Studiomake สถาปนิกที่ออกแบบ “ศาลากวนอิม” (อาคารสถาบันไทย-จีนแห่งนี้มีประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่ จึงเป็นที่มาของชื่อศาลากวนอิม) ทำวิจัยงานนี้ให้สามารถลอยน้ำได้เมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ่อีกครั้ง การวิจัยในครั้งนี้นำไปสู่คำตอบที่ออกแบบให้พื้นที่ภายนอกเหมือนเป็นดั่งโป๊ะเรือ พื้นภายในเป็นอิสระกับโครงสร้างเสา เมื่อน้ำท่วมใหญ่กลับมาตัวพื้นจะสามารถลอยขึ้นลงได้ตามระดับน้ำ แม้ว่าในขั้นสุดท้ายจะไม่สามารถพัฒนาให้การลอยน้ำได้บรรลุตามจุดประสงค์เดิม แต่ศาลากวนอิมหลังนี้มีแง่มุมน่าสนใจอีกหลายด้านจนเป็นจุดเด่นเช่นกัน