KIT HOUSE Student Union building by Waro Kishi

Spread the love

Kyoto Institute of Technology หรือ KIT เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าในเคียวโตะและญี่ปุ่น เกิดจากการรวมกันของโรงเรียนงานฝีมือและโรงเรียนสิ่งทอพื้นที่สถาบันมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก อาคารเก่าที่สุดคืออาคารอำนวยการ สร้างในยุค 1930 ด้วยสไตล์โรงเรียนเบาเฮาส์จากเยอรมัน เปลือกอาคารเป็นผนังอิฐเปลือยทั้งหลัง อาคารอื่น ๆ ในKITเป็นอาคารที่กรุด้วยอิฐทำให้เกิดความกลมกลืนกันทั้งมหาวิทยาลัย

ผังของKITแบ่งออกเป็น 2 ส่วนมีถนนคั่นตรงกลาง ฝั่งตะวันออกจะเป็นส่วนของโรงเรียนสถาปัตยกรรม และ ออกแบบ ฝั่งตะวันตกจะเป็นทางวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ทางด้านเกือบในสุดของผังฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งของKIT HOUSEออกแบบโดยWaro KISHIผู้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณของKIT และสถาปนิกคันไซผู้แจ้งเกิดรุ่นหลัง ทะดะโอะ อันโดะKISHIทำงานแบบโมเดิร์นด้วยรูปทรงที่ดู Massiveแลดูมีกลิ่นอายของ มีส ฟาน เดอร์โรห์ในขณะที่งานรายรอบเขาเปลี่ยนเป็นแบบโพสต์โมเดิร์นตามยุคสมัย

KISHIออกแบบKIT HOUSE ด้วยแนวคิดให้เป็นแหล่งรวมนักศึกษา โดยพื้นที่ชั้น 1 เป็นโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ชั้น 2 เป็นร้านสวัสดิการขายทั้งเครื่องเขียน หนังสือ อาหาร พื้นที่ชั้น 1 จึงออกแบบให้เป็นผนังกระจกเพื่อให้กิจกรรมภายในสามารถเชื่อมกับภายนอกได้ ในขณะที่ชั้นบนผนังด้านทิศเหนือและตะวันออกได้ถูกออกแบบเป็นผนังอิฐเปลือยดูกลมกลืนกับอาคารเดิมโดยรอบ เป็นการดึงเอาบริบทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงาน ผนังอิฐเหล่านี้ตั้งอยู่บนคานเหล็กที่ยื่นออกไปราว 2 เมตร ผนังส่วนนี้ถูกออกแบบให้พิเศษด้วยการเรียงอิฐที่มีส่วนทึบ และกึ่งทึบตามการใช้สอยภายใน รายละเอียดการยึดผนังอิฐส่วนนี้ถูกออกแบบให้ยึดระหว่างก้อนในแนวตั้ง มีแผ่นยางคั่นระหว่างแผ่น ผนังอิฐที่สูงจะมีแผ่นเหล็กคั่นทำให้ผนังส่วนนี้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น พื้นที่ภายในชั้น 2 สถาปนิกลดการใช้ไฟฟ้าสำหรับแสงสว่างด้วยการใช้ skylight แบบฟันปลา โดยหันกระจกขุ่นไปยังทิศตะวันออกเพื่อรับแสงธรรมชาติเข้ามาภายในพื้นที่ร้าน

 

KIT HOUSE Student Union building
Architects: Waro KISHI+K.ASSOCIATES/Architects Co., Ltd.
Location : Kyoto Institute of Technology ,Sakyo-ku, Kyoto, Japan
Completion : 2010
Text and Photos : Xaroj PHRAWONG

ขอขอบคุณแอดมินแขกสำหรับภาพและเรื่องราวของงานนี้ด้วยครับ


Spread the love