The Wine Ayutthaya โดย Bangkok Project

Text: Xaroj PHRAWONG, Photography: Xaroj Photographic Atelier

“สถาปัตยกรรมที่ช่วยปลุกกระตุ้นสังคม ช่วยให้สังคมดีขึ้น สามารถอนุรักษ์และต่อยอดสถาปัตยกรรมดั้งเดิม โดยไม่ลอกเลียนอดีต”
บุญเสริม เปรมธาดา แห่ง Bangkok Project ผู้ออกแบบโครงการThe Wine Ayutthaya

ร้านอาหารริมน้ำ แกรนด์เจ้าพระญา อยุธยาเอ่ยไว้ตอนท้ายของการบรรยายเมื่อมาเยี่ยมชมโครงการแห่งนี้ถึงแนวคิดในการออกแบบของเขาที่นำเสนอต่องานนี้ในตอนสายของวันงานนี้นับได้ว่าเป็นงานที่ต่อเนื่องจากงานที่สร้างชื่อให้กับบุญเสริม คือ สถาบันกันตนา ที่เคยได้รับหลากรางวัลเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งมีประเด็นต่อเนื่อง 2 จุดที่พบเจอจากสถาบันกันตนาคือ

1.นับว่าเป็นความต่อเนื่องจากประเด็นเรื่อง social design ที่เขาได้ทดลองต่อจากสถาบันกันตนา
2.เจ้าของโครงการ The Wine Ayutthaya เป็นเจ้าของโรงงานอิฐที่ใช้ในงานสถาบันกันตนากว่า 6 แสนแผ่นนั้นเอง

Continue reading

Got Arch Classic : Church of the Light and Sunday School by Tadao Ando

Text and Photos :Xaroj PHRAWONG

Church of the Light หรือ โบสถ์แห่งแสง เป็นงานที่ทำให้โลกจดจำสถาปนิกนักมวยผู้ไม่ได้เล่าเรียนสถาปัตยกรรมในระบบนามทะดะโอะ อันโดะเนื่องจากโจทย์เป็นงานขนาดเล็ก ราคาไม่สูงมาก ในแบบร่างแรกนั้น โบสถ์แห่งแสงจะไม่มีหลังคา สถาปนิกทะดะโอะ อันโดะเสนอแบบไม่มีหลังคาท่ามกลางความงุนงงของชาวบ้าน และชาวบ้านต่างก็มีคำถามมากมายถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีหลังคา ทั้งแดด ทั้งฝน ทั้งหิมะแต่สุดท้ายแล้วก็ปรับแก้จนมีหลังคา และหาผู้รับเหมาได้สิ่งที่อันโดะทำกับงานนี้คือสร้างกล่องแห่งความมืด แล้วเฉือนช่องแสงบางๆให้มันคม เพื่อจะให้สเปซมันมืดพอที่เห็นค่าของแสงในกล่องคอนกรีตนั้น แต่ละระนาบที่ประกอบเข้าด้วยกันเหมือนจะกัดทะลุเข้าหากัน แต่พอดูในรายละเอียดก็จะลอย ๆ แยกขาดจากกันให้แสงไล้คอนกรีตจนแลดูเบาขึ้น

Continue reading

PI House โดย Studio MITI

Text and Photo : Xaroj PHRAWONG

ในย่านที่พักอาศัยอายุร่วม 30 ปี บ้านหลายหลังเริ่มมีอายุและประสบปัญหาการใช้งานที่เหมาะกับบริบทปัจจุบัน บ้านหลังหนึ่งในย่านนั้นไม่ไกลจากเมืองทองธานี Studio MITI คือ สถาปนิกที่ได้รับหน้าที่ให้ตีความการใช้งานใหม่ ในขณะที่งบประมาณไม่สูง ทุกอย่างต้องผ่านการคิดและให้ออกมาคุ้มค่าที่สุด การใช้สอยถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก 1.ส่วนพักอาศัย 2.ส่วนสำนักงาน 3.ส่วนเก็บของ

Continue reading

16 ปีกว่าจะได้สร้างเสร็จ Pterodactyl โดย Eric Owen Moss

ผมเห็นโมเดลงานนี้ครั้งแรกเมื่อประมาณปี 2001 ในนิทรรศการเกี่ยวกับสถาปนิกในแอลเอหลายๆท่าน ซึ่ง Eric Owen Moss ก็เป็นหนึ่งในนั้น ตอนนั้นผมก็รู้สึกตื่นเต้นกับงานนีพอสมควร และอยากที่จะได้เห็นมันได้สร้างจริงๆ เพราะเห็นว่าทั้งโปรแกรมและรูปทรงของงานนี้มันน่าสนใจดี คือเป็นอาคารที่จอดรถเรียบๆง่ายๆด้านล่างเป็นหลัก แต่มี mass รูปทรงแปลกๆมาแปะอยู่ข้างบนให้มันดูตัดกัน หลายครั้งที่แวะเวียนผ่านมาแถวๆอาคารนี้ก็เห็นแต่ส่วนที่เป็นที่จอดรถที่ได้สร้าง ก็เลยคิดว่าเจ้าของโครงการเขาคงล้มเลิกความคิดตรงส่วนอาคารข้างบนไปแล้วมั้ง มารู้ข่าวอีกทีมันก็สร้างเสร็จแล้ว รวมระยะเวลาจากที่เขาออกแบบจนถึงสร้างเสร็จก็ประมาณ 16 ปีได้ครับ (1999 – 2015)

Continue reading

KIT HOUSE Student Union building by Waro Kishi

Kyoto Institute of Technology หรือ KIT เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าในเคียวโตะและญี่ปุ่น เกิดจากการรวมกันของโรงเรียนงานฝีมือและโรงเรียนสิ่งทอพื้นที่สถาบันมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก อาคารเก่าที่สุดคืออาคารอำนวยการ สร้างในยุค 1930 ด้วยสไตล์โรงเรียนเบาเฮาส์จากเยอรมัน เปลือกอาคารเป็นผนังอิฐเปลือยทั้งหลัง อาคารอื่น ๆ ในKITเป็นอาคารที่กรุด้วยอิฐทำให้เกิดความกลมกลืนกันทั้งมหาวิทยาลัย

Continue reading

สำนักงานธัญสุวรรณไลท์ โดย ปริญญา สมบัติวัฒนกุล, ศักย์รพี สืบแสง

“เถียงนา หรือห้างนา” สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวนา กับภาพชินตาที่เห็นระหว่างเดินทางเสมอ ถูกนำมาร้อยเรียง เป็นภาษาสมัยใหม่ให้กับท้องถิ่นนั้น และคือที่พักของชาวนาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าว เมื่อยามร้อนก็สามารถอาศัยเป็นที่หลบแดด เพื่อคลายร้อน เมื่อยามนำ้หลากก็ยังใช้เป็นที่พักอาศัยได้ด้วยการยกใต้ถุนสูง ซึ่งแสดงออกทางโครงสร้างอย่างตรงไปตรงมา เถียงนา หรือห้างนา จึงถือเป็นสถาปัตยกรรมท่ามกลางบริบทของ นำ้ เนิน ทุ่ง ที่เคียงคู่กับวิถีชีวิตของชาวนาในสังคมชนบท

Continue reading

ในป่า อาร์ท คอมเพลกส์ โดย Stu/D/O Architects

ในขณะที่ความเป็นเมืองของกรุงเทพมหานครได้ขยายตัวแบบไร้ทิศทาง จนปัจจุบันพื้นที่สีเขียวมีสัดส่วนที่น้อยกว่าประเทศในเอเชียอื่น ๆ ทั้งที่พื้นที่สีเขียวจำเป็นต่อจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ความสนใจต่อการให้คุณค่าของกรุงเทพมหานครกลับดูไม่ได้รับความสนใจที่จะเพิ่มสัดส่วนให้ดีขึ้น ในวิธีการสร้างเมืองให้น่าอยู่นั้นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้เกิดร่มเงาจึงมีความสำคัญ มันสามารถลดความเครียดเพราะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจคนเมืองได้ เมืองที่ร่มเงาไม้สามารถสร้างฉากหลังเมืองได้ เช่นการออกแบบภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม ที่มีลักษณะยุบยื่นในส่วนที่ติดกับทางเดินจนเกิดเงาจะเป็นจุดพักให้กับคนเมือง สามารถสร้างมิติการใช้งานที่ยืดหยุ่นได้ดี

Continue reading