สำนักงานธัญสุวรรณไลท์ โดย ปริญญา สมบัติวัฒนกุล, ศักย์รพี สืบแสง

Spread the love

“เถียงนา หรือห้างนา” สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวนา กับภาพชินตาที่เห็นระหว่างเดินทางเสมอ ถูกนำมาร้อยเรียง เป็นภาษาสมัยใหม่ให้กับท้องถิ่นนั้น และคือที่พักของชาวนาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าว เมื่อยามร้อนก็สามารถอาศัยเป็นที่หลบแดด เพื่อคลายร้อน เมื่อยามนำ้หลากก็ยังใช้เป็นที่พักอาศัยได้ด้วยการยกใต้ถุนสูง ซึ่งแสดงออกทางโครงสร้างอย่างตรงไปตรงมา เถียงนา หรือห้างนา จึงถือเป็นสถาปัตยกรรมท่ามกลางบริบทของ นำ้ เนิน ทุ่ง ที่เคียงคู่กับวิถีชีวิตของชาวนาในสังคมชนบท

การแสดงออกทางโครงสร้างอาคาร ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “รถปิศาจ” เป็นคำที่ชาวนาใช้สำหรับเรียกรถบรรทุกข้าว ที่ดัดแปลง โครงสร้างอันชาญฉลาด เพื่อการบรรทุกข้าวให้ได้ปริมาณมากที่สุด โดยอาศัยหลักการยื่นของโครงสร้าง จากตัวรถบรรทุกที่ เปรียบเสมือนเสาของอาคาร หรือที่เรียกว่า “CANTILEVERED STRUCTURE” โครงการนี้ได้ ถูกทบทวน ทั้งในเรื่องของผังบริเวณ ให้เป็นส่วนหนึ่งกับบริบทของ นำ้ เนิน ทุ่ง ,ตัวอาคารที่ถูกยกใต้ถุนสูงเสมือน เถียงนา หรือห้างนา และ รูปแบบ CANTILEVERED STRUCTURE ได้ถูกนำมาใช้กับโครงสร้างอาคารอย่างเต็มรูปแบบ ทุกพื้นที่ของอาคารสามารถ ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง คน+สถาปัตยกรรม หรือแม้กระทั้ง คน+คน จึงทำให้เกิดเป็น “สถาปัตยกรรมของชาวนา ” ที่ปรากฎตัวขึ้น ณ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานธัญสุวรรณไลท์
ที่ตั้ง  อ. อำเภอชุมแสง จ.นครสรรค์
สถาปนิก ปริญญา สมบัติวัฒนกุล , ศักย์รพี สืบแสง
 
ขอขอบคุณ คุณปริญญา ที่ส่งรูปและบทความงานนี้มาให้ด้วยครับ

Spread the love