CENTER FOR SOUTHEAST ASIAN STUDIES, Kyoto University by Nikken Sekkei

Spread the love

มหาวิทยาลัยเคียวโตะเป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น เปิดทำการสอนในหลายสาขา หนึ่งในสาขาที่มีชื่อเสียงคือการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ CENTER FOR SOUTHEAST ASIAN STUDIES (CSEAS) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอน วิจัย เก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแผนที่ หนังสือ เอกสาร แลกเปลี่ยนความรู้ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ของอุษาคเนย์ ในส่วนของห้องสมุดมีเอกสารที่รวบรวมมาจากประเทศในอุษาคเนย์กว่า 180,000 รายการ เฉพาะเอกสารภาษาไทยก็มีมากกว่า 9,000 เล่ม

CSEAS ตั้งอยู่ที่โยะชิดะแคมพัส ตัวอาคารยาวราว 120 เมตร วางตัวขนานไปกับแม่น้ำคาโมะในแนวทิศเหนือ-ใต้ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของเมือง ตัวอาคารหันหน้าไปยังถนนเลียบแม่น้ำ ทางทิศตะวันออกของ CSEAS สถาปนิกออกแบบตัวอาคารด้วยการใช้การแปลองค์ประกอบของงานญี่ปุ่น ผ่านการใช้แผงบังแดดโลหะในแนวนอนที่แปลจากม่านไผ่โบราณ การยื่นชายคากว่า 3 เมตรแบบหลังคาสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นที่มีชายคาไม้ยื่นยาว แต่แปรรูปแบบการยื่นให้เรียบบางด้วยคอนกรีต พร้อมเก็บชายคาด้วยการประกบโลหะตัว C ในปลายคอนกรีตแทนชายคาแบบประเพณี องค์ประกอบนี้ช่วยขับให้เส้นนอนของอาคารนี้ชัดเจนมาก ทั้งเส้นชายคา ริ้วผนังคอนกรีตเปลือยแนวนอน ก่อเกิดความกลมกลืนไปกับเส้นทางการไหลของน้ำในแม่น้ำคาโมะ

จุดที่น่าสนใจของงานนี้คือผนังคอนกรีตเปลือยที่หล่อออกมาได้ประณีตมาก ลักษณะการตีไม้แบบใช้ไม้แบบขนาดราว 4 นิ้ว ที่มีผิวไม้ชัดเจน ทำให้ผลลัทธ์ออกมาเป็นผืนผนังคอนกรีตที่มีรายละเอียดของรอยเสี้ยนไม้ชัดเจน ตัวอาคารที่ออกแบบเรียบง่าย ดูธรรมดา แต่มีเสน่ห์ด้วยรายละเอียด แม้แต่ผนังรับน้ำหนักด้านหลังที่คอยบังบันไดหนีไฟ ยังมีลูกเล่นการเจาะช่องที่น่าสนใจ

Inamori Center, CENTER FOR SOUTHEAST ASIAN STUDIES, Kyoto University
Architects: Nikken Sekkei Ltd
Location: Sakyo Ward, Kyoto ,Japan
Area 6,148.28 sq.m.
Completed: October 2008
Text:  Xaroj PHRAWONG
Photography: Xaroj Photographic Atelier

ขอขอบคุณแอดมินแขกสำหรับรูปและเรื่องราวของงานนี้ด้วยครับ

 


Spread the love