สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

Spread the love

งานสวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ออกแบบงานสถาปัตยกรรม อินทีเรีย แลนด์สเคปโดย 49 group ยกเว้นส่วนของบ้านตัวอย่างที่เปลือกเป็นซี่ๆแบบ random ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย ครับ

ขอขอบคุณแอดมินแขกสำหรับรูปชุดนี้ด้วยครับ


Spread the love