สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

งานสวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ออกแบบงานสถาปัตยกรรม อินทีเรีย แลนด์สเคปโดย 49 group ยกเว้นส่วนของบ้านตัวอย่างที่เปลือกเป็นซี่ๆแบบ random ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย ครับ

ขอขอบคุณแอดมินแขกสำหรับรูปชุดนี้ด้วยครับ

Continue reading

งานนิทรรศการ 30 ปี A49 16-20 ต.ค.56 ณ Central World, Eden Zone

งานสัมมนาวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ณ Central World, World Ballroom 3
เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้กับเยาวชนและสังคม ในการนี้จึงมีการจัดสัมมนาเรื่อง “Building Cities” ขึ้น โดยกล่าวถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมส่งผลต่อสภาพ­เมืองอย่างไร รวมทั้งยังครอบคลุมหัวข้ออื่นๆอีก ดังนี้

1. การสนับสนุนของรัฐบาล
2. วิธีการดำเนินโครงการ
3. พัฒนาการของบ้าน
4. วิธีการเติบโตของผลงานในอดีตผ่านช่วงเวลาต­่างๆ
5. การก้าวไปข้างหน้า
6. กลุ่มประชาคมอาเซียนและอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ https://www.facebook.com/pages/ARCHITECTS-49-LIMITED/309883942756