Home
Featured Projects
Photo Gallery
Articles
Links
About us

   
Project : Helios House, BP gas station
Location : Los Angeles, California, USA
Architect : Office DA (Boston) และ Johnston Marklee (Los Angeles)
Photos by : Torบทความนี้ได้ถูกอ้างอิงและย่อมาจากเว็บไซต์ของสถาปนิกที่ออกแบบอาคารนี้นะครับ ถ้าต้องการอ่านต้นฉบับแบบเต็มๆ
ให้คลิ๊กที่นี่ครับ www.officeda.com
ในการออกแบบอาคารปั๊มน้ำมัน BP แห่งนี้ ทางสถาปนิกเขามีความคิดที่ว่าจะให้อาคารนี้เป็นเสมือน "learning lab" เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้อาคารนี้อยากที่จะพูดคุย และ ศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การใช้น้ำ การทำความร้อน
การใช้พลังงาน การให้แสงสว่าง และ การเลือกใช้วัสดุของอาคารนี้ ได้ถูกออกแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด

Site | ที่ตั้ง
site ตรงนี้เคยเป็นปั้มน้ำมันเก่ามาก่อนอยู่แล้ว ตั้งแต่ช่วงกลางยุค 70 เป้าหมายหลักของโปรเจคนี้คือ การ upgrade ปั๊มน้ำมัน
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยการ recycle วัสดุเก่า และ ใช้วัสดุใหม่ที่ sustainable และ สามารถนำมา recycle ได้ทีหลัง
ผู้ออกแบบได้คิดถึงด้าน urban design ด้วย โดยการใช้ป้าย billboard เดิม 2 จุด และ ป้ายรถเมล์ มาออกแบบกราฟฟิค
ให้คนที่ขับรถผ่านไปมาหรือ รอรถเมล์อยู่ได้ดูแล้วคิดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
Planning | การวางผัง
หลังหนึ่งในการออกแบบแบบ sustainable คือ การพยายามใช้ของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผู้ออกแบบจึงได้
มีการดัดแปลงโครงสร้างเดิมเช่น พื้น โครงหลังคา ซุ้ม cashier และ ส่วนอาคารหลังเล็กๆด้านหลังปั๊ม (ซึ่งดัดแปลงมาเป็น
ห้องน้ำต่อมา) และ พยายามที่จะใส่ส่วนประกอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไปในโปรเจคนี้Canopy | หลังคา
การออกแบบหลังคานี้ถือว่าเป็นส่วนที่โดดเด่นที่สุดของโปรเจคนี้ ปั๊มส่วนใหญ่มักจะออกแบบให้ส่วนประกอบต่างๆของปั๊มแยกกัน
เช่น ส่วนหลังคา ส่วนเสา ส่วนแคชเชียร์ แต่ปั๊มนี้เขาพยายามที่จะออกแบบให้มีการไหลต่อเนื่องกันของส่วนต่างๆเหล่านั้น
Fabrication | การติดตั้ง
ทีมงานได้พยายามคิดค้นวิธีที่จะติดตั้งให้ประหยัดเงินและใช้แรงงานและวัสดุน้อยที่สุด ตัวหลังคานี้ประกอบไปด้วย ชิ้นส่วน
stainless steel panel 1,653 ชิ้น โดยเขาได้นำมาประกอบกันก่อนที่นอกsite (prefabricated assembly system)
ซึ่งหลังคานี้ก็ได้ถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ ซึ่งสามารถบรรทุกใส่รถมาได้เป็น 52 ชิ้นส่วน ส่วนประกอบทั้งหมดนี้
ใช้เวลาติดตั้งเพียงแค่ 4 สัปดาห์เท่านั้น ในส่วนผนังของอาคารห้องน้ำ ก็เป็นระบบ modular ถูกนำเข้ามาประกอบโดยใช้เวลา
เพียงแค่ 2 สัปดาห์Water | น้ำ
สิ่งที่เป็นเรื่องท้าทายอย่างหนึ่งในการออกแบบปั๊มน้ำมันคือ ทำอย่างไรจึงจะป้องกันไม่ให้น้ำฝนที่ตกลงมา ปนเปื้อนกันคราบน้ำมัน
บนพื้น แล้วไหลลงไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ ปั๊มแห่งนี้ได้มีการออกแบบโดยมีการเก็บกักน้ำฝน โดยมิให้มีการไหลออกไปนอก site
เลย และนำน้ำเหล่านั้นมากรอง บำบัด และ เก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดินขนาด 2,000 แกลลอน น้ำที่ตกลงบนหลังคาก็จะถูกนำมาเก็บ
ในถังเก็บน้ำเช่นเดียวกัน ซึ่งน้ำเหล่านี้เขาก็นำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ต่อไป ส่วนสุขภัณฑ์ในห้องน้ำนั้นก็ใช้แบบประหยัดน้ำทั้งหมด
เช่น โถส้วมแบบ dual flush ก็อกน้ำเป็นแบบอัตโนมัติ และ ใช้อัตราการไหลของน้ำต่ำ
Heat & Energy | ความร้อนและการใช้พลังงาน
บนหลังคานั้นเขาได้ติดตั้ง solar panel ไว้ 90 แผง ผลิตไฟฟ้าได้ 15,000 kwh ซึ่งเพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าให้แก่
บ้านพักอาศัยทั่วไปได้ถึง 2-3 หลังทีเดียว แผง solar panel นี้ได้มีส่วนช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 5,000 pounds
ต่อปี โคมไฟที่ใช้นั้นเป็นแบบประหยัดพลังงานทั้งหมด และ การที่ใช้ stainless steel panel ในส่วนหลังคานี้ก็ช่วยสะท้อนแสง
ลงมาสู่พื้นที่ใช้สอยได้ดียิ่งขึ้นด้วย
การปลูกต้นไม้น้ำก็ได้มีการเลือกใช้ต้นไม้ที่ต้องการน้ำน้อย ในส่วนหลังคาห้องน้ำนั้นก็ทำเป็น green roof เช่นเดียวกันMaterials | วัสดุ
ทีมออกแบบได้เลือกใช้ green material ทั่วไปทั้งโปรเจค stainless steel ที่ใช้ในส่วนหลังคานั้น สามารถถูกถอดออกได้ง่าย
และนำไป recycle ได้ พื้นconcrete นั้นมีส่วนผสมของ recycled glass ซึ่งได้ effect แบบสะท้อนแสงระยิบระยับ และ
ยังเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้ทรายเป็นส่วนผสมในคอนกรีตได้อีกด้วย วัสดุในห้องน้ำนั้นเป็นวัสดุที่มาจากการ recycle 100%


แผง stainless steel panel ซึ่งมีส่วนที่ใช้ซ่อนลำโพงอยู่ด้วย ขณะเติมน้ำมันไปก็ฟังเพลงไปด้วย
(ปั๊มส่วนใหญ่ในอเมริกาคนเติมน้ำมันต้องลงมาเติมกันเอง)


ดูใกล้ๆจะเห็นความไม่เนียบของงาน


postcards you can plant เขาวางไว้ให้ฟรี เป็นโปสการ์ดที่มีเมล็ดพืชฝังอยู่ คือนำไปฝังดินแล้วก็จะโตขึ้นมาเป็นพืชได้
ท่านใดต้องการได้รับโปสการ์ดนี้กรุณาอีเมล์มานะครับ จะส่งให้ฟรี มีอยู่แค่ 5 แผ่นเท่านั้น


ถังขยะรีไซเคิลที่มีดีไซน์


ซุ้มแคชเชียร์


ป้ายราคาค่าน้ำมันใช้หลอด LED ซึ่งเป็นหลอดประหยัดไฟ


แผง stainless steel ช่วยสะท้อนแสง ให้พื้นที่ใช้สอยสว่างยิ่งขึ้น


เห็น geometry แล้วทึ่งว่าเขาทำการเขียนแบบ และ ก่อสร้างกันได้อย่างไร


จอ LCD เล็กๆนี้จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขณะเติมน้ำมันอยู่ด้วย


ด้านหน้าอาคารที่ใช้เป็นห้องน้ำ


เท่าที่เคยเข้าห้องน้ำปั๊มน้ำมันมา ห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำที่ไฮเทค และ ลงทุนมากที่สุด


ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก ที่เป่าลมร้อน ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ และ จอเล็กๆนั้นเป็นจอที่บอกว่าขณะนี้กำลังเปิดเพลงอะไรอยู่ในห้องน้ำนี้


โถส้วมคล้ายๆโถส้วมคุก ซึ่งกำลังเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น


หลายๆจุดเขาจะมีการอธิบายถึงวัสดุที่ใช้ว่าเป็นวัสดุที่ sustainable อย่างไร


อ่างล้างมือ และ ก๊อกน้ำระบบอัตโนมัติ


motion sensor มีคนเข้ามาในห้องน้ำ ไฟฟ้าก็ติดอัตโนมัติ และ ปิดเองเมื่อไม่มีคนใช้


ปุ่มกดชักโครกแบบ dual flush ถ่ายหนัก ถ่ายเบา


จอที่บอกว่าเพลงอะไรที่กำลังเปิดอยู่ และ สามารถเปลี่ยนเพลงได้ด้วย


กระเบื้องโมเสคทำมาจากวัสดุ recycle ทั้งหมด

ท่านใดเป็นสมาชิก multiply และอยาก comment เกี่ยวกับงานหรือบทความนี้ เชิญ ที่นี่ ครับ

     

กรุณาส่งคำแนะนำมาที่ got_arch@yahoo.com

หน้าแรก | โปรเจค | แกลเลอรี่ | บทความ | ลิ้งค์ | เกี่ยวกับเรา