Home
Featured Projects
Photo Gallery
Articles
Links
About us

   

ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณสุรพล สัจจวาณิชย์ สถาปนิกไทยที่ประกอบวิชาชีพอยู่ที่สหรัฐอเมริกามาเป็นเวลานาน เกี่ยวกับเรื่องการเปิดเสรี วิชาชีพทางสถาปัตยกรรม และเรื่องการทำงานอื่นๆ เพื่อที่จะนำไปลงในวารสารของสภาสถาปนิกเล่มต่อไป เลยนำมาให้อ่านกันเล่นๆก่อนครับ

คุณสุรพล สัจจวาณิชย์ , AIA, NCARB จบการศึกษาปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี 2515 หลังจากทำงานอยู่ที่ประเทศไทยได้สักพักหนึ่งจึงมาต่อเรียนปริญญาโททางภูมิสถาปัตยกรรมที่ North Carolina State University และได้เปิดบริษัทของตนเองชื่อ Surapon Sujjavanich Architect PA. ที่เมือง Apex รัฐ North Carolina สหรัฐอเมริกามาเป็นเวลากว่า 24 ปี นอกเหนือจากการทำหน้าที่เป็นสถาปนิกแล้ว คุณสุรพล ยังดำรงตำแหน่งประธานของสมาคมไทยของรัฐ North Carolina และ ที่ผ่านมาไม่นานมานี้ คุณสุรพลก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องมาจากการอุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมไทยในสหรัฐอเมริกา

มีความคิดเห็นต่อการเข้ามาปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิกต่างชาติในประเทศไทยอย่างไรครับ
คุณสุรพล : ผมคิดว่าบางทีเจ้าของโครงการหรือรัฐบาลยังไม่ไว้ใจสถาปนิกเมืองไทย จึงอยากได้สถาปนิกต่างชาติเป็นผู้ออกแบบ ซึ่งในจุดนี้ผมไม่เห็นด้วย เพราะเขาไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อม เรื่องท้องถิ่น เรื่อง กฏหมายของเมืองไทย อย่างเช่นสนามบินสุวรรณภูมิก็มีปัญหามากมาย ซึ่งจริงๆแล้วสถาปนิกเมืองไทยก็มีเก่งๆมากมาย แต่เขาไม่มีสิทธิได้เข้าไปออกแบบเพราะไม่ได้รับความเชื่อถือ แต่ว่าข้อดีก็มีตรงเขามีความชำนาญในอาคารบางประเภทที่สถาปนิกไทยยังไม่มี แต่ในกรณีที่ถ้าจะจ้างสถาปนิกต่างชาติเข้ามาออกแบบ ควรจะมีสถาปนิกไทยซึ่งไม่ใช่เป็นลูกน้อง แต่เป็นเหมือน partner ซึ่งมีสิทธิมีเสียงที่จะบอกว่าสิ่งนี้ทำไม่ถูก สิ่งนี้ใช้ไม่ได้

คิดว่าสถาปนิกต่างชาติมีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบสถาปนิกไทยอย่างไรครับ
คุณสุรพล : ถ้าสถาปนิกต่างชาติเขาไม่ทำ research เขาก็จะไม่เข้าใจว่าสภาพดินฟ้าอากาศของไทยเราเป็นอย่างไร ในฐานะที่ผมเป็นภูมิสถาปนิกด้วย ผมเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะต่อต้านดินฟ้าอากาศได้ เราต้องทำให้ดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งหนึ่งของการออกแบบ อันนี้สำคัญที่สุดครับ

เนื่องจากบริษัทคุณสุรพลอยู่ในรัฐ North Carolina ไม่ทราบว่ามีงานออกแบบในไทยไหมครับ
คุณสุรพล : ไม่มีครับ เพื่อนผมเคยชวนเหมือนกัน แต่ผมไม่ได้ทำ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงคือ ตอนนี้มีโครงการ APEC Architects เพื่อให้สถาปนิกที่จดทะเบียนสามารถเข้าไปออกแบบในประเทศที่อยู่ในกลุ่ม APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ทั้ง 14 ประเทศได้ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น จีน รวมทั้งไทย สถาปนิกไทยควรคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย ไม่เช่นนั้นเราอาจจะเสียเปรียบสถาปนิกต่างชาติ

หมายความว่าถ้าผมเป็นสถาปนิกไทย แล้วจดทะเบียนกับ APEC Architects ก็จะสามารถเข้าไปออกแบบในสหรัฐอเมริกา ได้อย่างถูกกฏหมายหรือครับ
คุณสุรพล : ใช่ครับ สามารถ transfer ได้

ขอทราบ Best Practice ของบริษัทคุณสุรพลได้ไหมครับ
คุณสุรพล : งานที่ผมได้ตั้งแต่เริ่มบริษัทมากว่า 24 ปีนี้ เรียกได้ว่า 95 เปอร์เซ็นต์เป็นงานรัฐบาลท้องถิ่น เมื่อผมทำงานให้เขาแล้วเขาชอบใจ พอมีงานอะไรใหม่ เขาก็เรียกใช้เรา จุดมุ่งหมายของผมคือว่า ถ้าเราไม่รู้ เราไปเรียน ถ้าเราทำผิดพลาด เราต้องแก้ปัญหาให้ดีที่สุด การเขียนแบบต้องละเอียด เราต้องรู้ว่าวิศวกรและที่ปรึกษาของเราเป็นอย่างไร เราต้องเป็นหัวหน้าและสามารถบอกให้เขาทำอย่างที่เราคิดได้ สถาปนิกควรจะมีความรู้ทั้งด้านโครงสร้าง และงานระบบต่างๆให้ดีพอที่จะคุยกับเขาได้

คิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งของบริษัทคุณสุรพล ที่ทำให้สามารถแข่งขันกับสถาปนิกท้องถิ่นของอเมริกาได้ครับ
คุณสุรพล : ส่วนมากผมไม่เคยพลาด แต่ถ้าเราพลาดเราจะต้องมีข้อแก้ ไม่ใช่แก้ตัว แต่แก้ไขจากของผิดให้เป็นของดี เพราะฉะนั้นเจ้าของเขาจะเชื่อใจเรา และอีกอย่างบริษัทใหญ่ๆเวลาเขาไปติดต่องาน เขาจะเอาเจ้านายใหญ่ไปโชว์ในช่วงต้นๆเท่านั้น จนเจ้าของติดใจ หลังจากนั้นเขาก็ส่งสถาปนิกรุ่นหลังๆไปทำต่อ และบางทีสถาปนิกก็ไม่ได้เป็นคนออกแบบเอง แต่ส่งให้พนักงานเขียนแบบเป็นคนทำ ซึ่งเป็นการผิดอย่างยิ่ง เพราะหนึ่งคือเจ้าของเขาไม่ได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ สองคือสถาปนิกใหม่ๆจะไม่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านรายละเอียดต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาต่อมาหลังจากเริ่มใช้โครงการ เช่นอาคารรั่วบ้าง ตึกร้าวบ้าง ซึ่งบริษัทของผมนั้น ผมเข้าไปมีส่วนดูแลในด้านการออกแบบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และผมก็ไปคุมงานเอง เจ้าของเขาก็ได้เจอหน้าเราบ่อยๆ อีกทั้งผมเป็นคนสอนให้เขาใช้อาคารด้วย

แผนของบริษัทของคุณสุรพลในอีก 5 ปีข้างหน้าล่ะครับ
คุณสุรพล : ผมอยากทำงานถึงอายุ 62 ซึ่งก็คืออีกสองปีข้างหน้า หลังจากนั้นอยากเดินทางท่องเที่ยวไปรอบโลก รวมทั้งไปสอนหนังสือที่เมืองไทยด้วยครับ

ประเด็นฝากหรือข้อเสนอแนะสำหรับสภาสถาปนิกเรื่องการเปิดเสรีทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมครับ
คุณสุรพล : เมืองไทยน่าจะทำกฏหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้เข้มข้นขึ้นกว่านี้หน่อย อย่างที่รัฐที่ผมทำงานอยู่นี้จะต้องมีการทำการศึกษาต่อเนื่อง ก่อนที่จะทำการต่อใบประกอบวิชาชีพได้ ถ้าเมืองไทยทำในจุดนี้น่าจะช่วยให้สถาปนิกไทยสามารถแข่งกับสถาปนิกต่างชาติได้ดียิ่งขึ้น

ที่เมืองไทยก็กำลังจะทำอย่างนั้นบ้างเหมือนกันครับ แต่ดูเหมือนจะมีการคัดค้านกันอยู่พอสมควร
คุณสุรพล : เมื่อสิบปีที่แล้วที่อเมริกานี่ก็มีปัญหาอย่างเดียวกัน แต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแคนาดา ญี่ปุ่นเขาทำกันหมดแล้ว สถาปนิกที่มีอายุมาก ถ้านึกว่าตัวเองเก่งแล้วไม่ไปเรียน ไม่ไปเปิดหูเปิดตา ความรู้มันก็หดหายไป แล้วมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดไปเรื่อยๆ

ประเด็นฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ครับ
คุณสุรพล : การเรียนรู้นี่สำคัญที่สุดครับ สถาปนิกรุ่นใหม่จะต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลา ผมสนับสนุนเรื่อง continuing education ครับ

 

ขอขอบคุณ คุณสุรพล สัจจวาณิชย์ สำหรับบทสัมภาษณ์นี้ด้วยครับ
     

กรุณาส่งคำแนะนำมาที่ got_arch@yahoo.com

หน้าแรก | โปรเจค | แกลเลอรี่ | บทความ | ลิ้งค์ | เกี่ยวกับเรา