Thrive the Hostel โดย Nuzen

แอดมินแขกได้แวะไปเยี่ยมเยียนและเก็บภาพงานที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นปี 57 ของสมาคมสถาปนิกสยาม ฯ ซึ่งเป็นรางวัลประเภทการปรับปรุงอาคารเดิม ชื่อ “Thrive the hostel” ที่อยู่ตรงถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานครมา เลยนำมาแบ่งกันชมครับ
สถาปนิกของงานนี้คือบริษัท Nuzen Co.,Ltd 
แนวคิดในการออกแบบ สถาปนิกบอกมาสั้นๆว่า “Factory machine for living in” ซึ่งพ้องไปกับการตกแต่งที่มีกลิ่นไอเครื่องจักรภายในงาน เส้นสายของงานั้นเกิดจากการต้องการให้ hostel เป็นแหล่งรวมนักแบกเป้แห่งความพลวัตรของการเดินทาง

Continue reading