PI House โดย Studio MITI

Text and Photo : Xaroj PHRAWONG

ในย่านที่พักอาศัยอายุร่วม 30 ปี บ้านหลายหลังเริ่มมีอายุและประสบปัญหาการใช้งานที่เหมาะกับบริบทปัจจุบัน บ้านหลังหนึ่งในย่านนั้นไม่ไกลจากเมืองทองธานี Studio MITI คือ สถาปนิกที่ได้รับหน้าที่ให้ตีความการใช้งานใหม่ ในขณะที่งบประมาณไม่สูง ทุกอย่างต้องผ่านการคิดและให้ออกมาคุ้มค่าที่สุด การใช้สอยถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก 1.ส่วนพักอาศัย 2.ส่วนสำนักงาน 3.ส่วนเก็บของ

Continue reading

บ้านสวนจันทิตา โดย STUDIO MITI

คงจะเป็นปรกติที่วัยเด็กของหลายๆคนจะมีความฝันผสานตัวเองกับธรรมชาติด้วยการมีบ้านต้นไม้ให้ป่ายปีนตามจินตนาการ เสน่ห์ของการปีนป่ายไปกับพื้นที่ธรรมชาติและปล่อยตัวไปกับจินตนาการตามประสบการณ์ที่เด็กแต่ละคนมีไม่เหมือนกันจึงทำให้บ้านต้นไม้เป็นสถาปัตยกรรมขนาดเล็กที่ถูกผลิตซ้ำในรูปแบบต่างๆอยู่เสมอไม่ว่าบริบทของบ้านต้นไม้ที่เกิดขึ้นจะต่างกันไปอย่างไร แม้จะเป็นพื้นที่ๆคาดไม่ถึงว่าจะมีบ้านต้นไม้ซ่อนอยู่อย่างจังหวัดอุทัยธานี ที่แม้จะไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหรือเมืองหลัก ผู้ที่จะมาเมืองนี้ต้องตั้งใจมาจริงๆเพราะไม่ใช่เมืองผ่านไปเมืองอื่นด้วยเป็นเมืองปิด อุทัยธานีจึงเป็นจังหวัดที่เงียบสงบอยู่เสมอ
Continue reading

A Day in Monolith : Studio MITI

สำนักงานสถาปนิกสตูดิโอมิติ
เรื่องและภาพ : สาโรช พระวงค์

ในโลกของสถาปัตยกรรมมีวิวัฒนาการด้านวัสดุมานานนับหลายพันปี ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมได้บอกว่ารูปทรงของสถาปัตยกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามวัสดุเสมอ ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับการค้นพบใหม่ของนักประดิษฐ์ หรือการดัดแปลงใช้วัสดุของสถาปนิก ตั้งแต่ศตวรรษที่20เมื่อโลกเราเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ โลกตะวันตกได้นำมาซึ่งความนิยมในวัสดุสมัยใหม่ตามความเชื่อของเหล่าโมเดิร์นนิสต์อย่าง เหล็ก กระจก คอนกรีต แต่บางวัสดุที่มีการสืบทอดองค์ความรู้กว่าพันปีกำลังคืบคลานพัฒนาตัวเองอยู่กับความสมัยใหม่ และพัฒนาตัวเองสู่ภาษาสถาปัตยกรรมร่วมสมัยอย่างมั่นใจด้วยสถาปนิกยุคต่อมา
Continue reading