Spyscape พิพิธภัณฑ์ spy แบบ interactive โดย David Adjaye

วันนี้ขอพาไปชมงานพิพิธภัณฑ์ซึ่งแตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์แห่งอื่นที่เคยลงมาในเว็บกันหน่อยครับ เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นนอกจากจะจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการจารกรรมหรือการเป็น spy รวมไปถึงอุปกรณ์ในการล้วงข้อมูลต่างๆแล้ว ผู้เข้าชมสามารถทำกิจกรรมเกี่ยวกับการจารกรรมและทดสอบความสามารถในการเป็น spy ของตัวเองได้อีกด้วย

Continue reading