Sci-ARC Undergrad Thesis & Spring Show 2016

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปดูผลงานของนักศึกษาที่ Sci-ARC (Southern California Institute of Architecture) ซึ่งก็มีทั้งงานทีสิสของนักศึกษาปริญญาตรี และผลงานโปรเจคของนักศึกษาชั้นอื่นมาจัดแสดงให้ชมเป็นจำนวนมาก เลยเก็บภาพมาฝากกันเช่นเคยครับ

Continue reading