Petersen Automotive Museum : จากห้างสรรพสินค้ามาเป็นพิพิธภัณฑ์รถยนต์

พอดีได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมไซท์ก่อสร้างงาน Petersen Automotive Museum ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์รถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมาและเห็นว่าเป็นงานที่มีพื้นผิวภายนอกของอาคารที่น่าสนใจไม่น้อย เลยเก็บภาพมาฝากกันเช่นเคยครับ

งานนี้จริงๆแล้วเป็นงานปรับปรุงอาคารเดิม ออกแบบโดยบริษัท KPF (Kohn Pedersen Fox Associates) การใช้งานดั้งเดิมของอาคารนี้นั้นเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งของแอลเอที่สร้างในยุค 60’s ในย่านของเมืองที่ถูกจัดให้เป็นย่านพิพิธภัณฑ์ (อีกฝั่งของถนนเป็น Los Angeles County Museum of Art) และในช่วงยุค 90’s อาคารนี้ได้ถูกดัดแปลงให้มาเป็นพิพิธภัณฑ์รถยนต์ แต่รูปลักษณ์ภายนอกในการดัดแปลงครั้งนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

Continue reading