ศาลารัตนโกสินทร์ by Onion

ห้องแถว บ้านแถว ตึกแถวในความหมายของทั่วไปคงทำให้นึกถึงบ้านหน้ากว้าง 4 เมตรที่มีผนังร่วมกันต่อกันยาวไปเป็นแผงจึงเป็นเป็นสาเหตุที่ทำให้เรียกกันง่ายๆ ติดปากว่าตึกแถว ลักษณะของสถาปัตยกรรมประเภทนี้มักจะมีรูปแบบการใช้งานที่คล้ายกันไปทั่วประเทศคือมีพื้นที่สำหรับทำการค้าขายที่ชั้นล่าง และชั้นบนคือที่พักอาศัยของเจ้าของร้าน คาดได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มาพร้อมกับการอพยพของชาวจีนมายังสยามในหลายระลอก จากที่สังเกตได้ถึงการนิยมอยู่ติดดิน ไม่ยกพื้นลอยแบบเรือนดั้งเดิมในแถบอุษาคเนย์ และกิจกรรมที่ใช้จะตอบรับไปยังการค้าขายซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวจีนถนัด ตึกแถวในบ้านเราจึงได้รับอิทธิพลจากจีนส่วนใหญ่ จวบจนเมื่อสยามประเทศสู่ยุคถูกล่าอาณานิคม พื้นที่ของตึกแถวก็ถูกเจียดให้กับรูปแบบศิลปะตะวันตกเข้ามาปนจนเป็นสถาปัตยกรรมลูกผสมที่มากด้วยเสน่ห์ ที่เราจะคุ้นหูในคำว่า’สถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม (Colonial Architecture)’

Continue reading