Got Arch Classic : Chochikukyo

เรื่อง ภาพ : สาโรช พระวงค์

กระแสสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ได้แพร่พัดกระจายไปทั่วมุมโลก แม้ว่าจะเริ่มมาจากตะวันตกแต่ก็ส่งผลถึงตะวันออกเช่นกัน เราสามารถพบกับสถาปัตยกรรมในแต่ละถิ่นที่ปรับตัว ดัดแปลงรูปแบบจากตะวันตกให้กลมกลืนกับพื้นถิ่นได้หลายมุมโลก ในตะวันออกที่ญี่ปุ่นก็เช่นกัน

KoujiFujii สถาปนิกญี่ปุ่นผู้จบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมจาก Tokyo Imperial University(ปัจจุบันคือ University of Tokyo)เขาสนใจพัฒนาสถาปัตยกรรมแบบประเพณีของญี่ปุ่นเข้ากับเทคนิคใหม่ตามกระแสนิยมในสมัยนั้น บ้าน Chochikukyoได้สร้างเสร็จในปี 1928 (ราว พ.ศ.2471)บ้านหลังนี้Fujii ได้ทำการทดลองออกแบบกับบ้านหลังที่ 5 ซึ่งเป็นบ้านของเขาเอง บ้านหลังนี้นับได้เป็นสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในยุคนั้นของญี่ปุ่นช่วงแรกเลยทีเดียว

Continue reading

Got Arch Classic | Times Building โดย Tadao Ando

เป็นอีกงานในไม่กี่ชิ้นของ Tadao Ando ในเมืองเกียวโต โปรแกรมเป็นห้างขนาดเล็กที่วางตัวเองขนานไปกับคลอง Takase ในเมือง ไม่ไกลนักจากแม่น้ำคะโมะ การเข้าถึงภายในอาคารมี 2 ระดับคือจากถนนบริเวณสี่แยกที่ตัดกันของถนนKiyamachi Dori และ Sanjo Dori  ขึ้นสู่ชั้น 1 และลงสู่ชั้นใต้ดินที่เลียบคลอง ภายในมีการจัดเรียงร้านที่ทางเดินดูชวนค้นหา แต่เป็นจุดที่ทำให้การเข้าถึงร้านภายในเป็นไปได้ยากด้วยเช่นกัน

Continue reading

สถาปัตยกรรม น้ำและศิลปะ Kyoto Garden of Fine Arts

เรื่องและภาพ:  อรุณ ภูริทัต

แม้ว่า Tadao Ando จะเป็นสถาปนิกที่ได้ชื่อว่าผลิตผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมออกมาเป็นจำนวนมากที่สุดคนหนึ่งในญี่ปุ่น และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่โอซาก้าซึ่งอยู่ใกล้กันกับเมืองเกียวโต แต่ Ando ก็ไม่ได้มีผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในเกียวโตมากนัก โครงการ Kyoto Garden of Fine Arts เป็นหนึ่งในผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพียงไม่กี่ชิ้นของ Ando ที่เกียวโต โครงการพื้นที่แสดงงานศิลปะกลางแจ้งแวดล้อมไปด้วยน้ำแห่งนี้จัดแสดงผลงานจิตรกรรม reproduction บนแผ่นเซรามิกจากหลากหลายยุคสมัย โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Kyoto Prefectural Government ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1994  หากเรามองโครงการนี้จากฝั่งถนน Kitayama แทบจะมองไม่เห็นร่องรอยของตัวอาคารเลย Ando ฝังพื้นที่อาคารทั้งหมดลงไปใต้ดิน มีเพียงกำแพงปูนเปลือยและแผงกำแพงกระจกขนาดใหญ่เท่านั้นที่โผล่พ้นระดับพื้นดินขึ้นมา เหตุผลหนึ่งก็อันเนื่องจากบริเวณที่ตั้งของ Kyoto Garden of Fine Arts นั้นอยู่ใกล้กันกับสวนพฤกษศาสตร์เมืองเกียวโต Ando ไม่ต้องการให้อาคารที่เขาออกแบบไปบดบังทัศนียภาพอันสวยงามระหว่างตัวสวนพฤกษศาสตร์กับภูเขา

Continue reading