งานนิทรรศการ 30 ปี A49 16-20 ต.ค.56 ณ Central World, Eden Zone

งานสัมมนาวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ณ Central World, World Ballroom 3
เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้กับเยาวชนและสังคม ในการนี้จึงมีการจัดสัมมนาเรื่อง “Building Cities” ขึ้น โดยกล่าวถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมส่งผลต่อสภาพ­เมืองอย่างไร รวมทั้งยังครอบคลุมหัวข้ออื่นๆอีก ดังนี้

1. การสนับสนุนของรัฐบาล
2. วิธีการดำเนินโครงการ
3. พัฒนาการของบ้าน
4. วิธีการเติบโตของผลงานในอดีตผ่านช่วงเวลาต­่างๆ
5. การก้าวไปข้างหน้า
6. กลุ่มประชาคมอาเซียนและอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ https://www.facebook.com/pages/ARCHITECTS-49-LIMITED/309883942756