ผลการประกวดแบบ Uncovering Thailand Competition 2012

ผลการประกวดแบบ Uncovering Thailand Competition 2012 ที่จัดโดย B1 Magazine ในคอนเซ็ปต์ “ คิดเพื่อ(ค้นพบ)เมืองไทย ” ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ …. Continue reading