รายการไทยเท่ – สัมภาษณ์คุณขวัญชัย สุธรรมซาว บริษัท แผลงฤทธิ์

รายการไทยเท่ขึ้นเชียงใหม่ไปสัมภาษณ์คุณตุ่ย ขวัญชัย สุธรรมซาว บริษัท แผลงฤทธิ์ (ที่ช่วยพาคณะทัวร์ Got Arch ไปเยี่ยมชมงานของแผลงฤทธิ์หลายๆแห่งในเชียงใหม่เมื่อประมาณห้าปีที่แล้ว ยังประทับใจไม่ลืม 😀    )