2602 Broadway, Affordable Housing

Spread the love

วันนี้ไปทำธุระที่เมือง Santa Monica, California แล้วเดินผ่านอาคารที่พักอาศัยที่ดูแปลกตาดีเลยเก็บภาพมาฝากกันครับ กลับมาถึงบ้านมาค้นหาข้อมูลดูเล็กน้อย เลยได้ความมาว่างานนี้ออกแบบโดยบริษัท Daly Genik Architects เป็นอาคารที่พักอาศัยของผู้มีรายได้น้อย หวังว่าสักวันผู้มีรายได้น้อยในบ้านเราจะได้มีโอกาสได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างนี้บ้างครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม รูปและแปลนดูได้จากที่นี่ครับ
http://archrecord.construction.com/projects/portfolio/2013/03/1303-2602-broadway-daly-genik-architects.aspSpread the love