กิจกรรม เปิดตัวหนังสือ “สินทรัพย์ (วัสดุ) ถิ่นอีสาน”

25 กรกฎาคม 2556 / 14.00 – 16.30 น. 
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion Bangkok, TCDC

“ที่ราบลุ่มภาคอีสานดูจะแห้งแล้ง ทว่าความจริงนั้นอุดมไปด้วยสินทรัพย์จากภูมิปัญญา” มาร่วมหาคำตอบจาก “วัสดุ” ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ผนวกกับการจัดการสิ่งที่มีอยู่ด้วยภูมิปัญญาจนกลายเป็นสินทรัพย์อันล่ำค่า

หนังสือ “สินทรัพย์ (วัสดุ) ถิ่นอีสาน” เกิดขึ้นจากโครงการสรรหาวัสดุจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่กว่า 13 จังหวัด ผ่านกระบวนการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูล เพื่อค้นหาแหล่งวัสดุที่น่าสนใจต่อการนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกของวัสดุถิ่นอีสานที่มีอยู่หลากหลาย และสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาพื้นถิ่นอันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยอีสาน รวมถึงการนำวัสดุท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะต่อยอดและพัฒนาวัสดุถิ่นอีสานให้มีเอกลักษณ์ ไปพร้อมๆ กับการยกระดับวัสดุไทยสู่มาตรฐานสากล

ผศ. ธนสิทธิ์ จันทะรี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการพัฒนางานออกแบบร่วมกับผู้ผลิตชุมชนในภาคอีสาน และคุณพลอย ศรีสุโร บรรณาธิการเล่ม จะมาบอกเล่าวิธีการทำงาน ในงานเปิดตัวหนังสือวันที่ 25 กรกฎาคมนี้

พิเศษ! รับส่วนลด 30% เมื่อซื้อหนังสือภายในงาน จาก 195 บาท เหลือเพียง 136 บาท เท่านั้น

อ่านรายละเอียดและสำรองที่นั่ง

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments are closed.