ผลการประกวดแบบ Uncovering Thailand Competition 2012

Spread the love

ผลการประกวดแบบ Uncovering Thailand Competition 2012 ที่จัดโดย B1 Magazine ในคอนเซ็ปต์ “ คิดเพื่อ(ค้นพบ)เมืองไทย ” ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ ….

รางวัลชนะเลิศ คุณชัยยุทธ พึ่งผล มหาวิทยาลัยรังสิตผลงาน why to clean your mind for my better

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คุณพชร เรือนทองดี มหาวิทยาลัยศิลปากรผลงาน Concept of PET-Infrastructure

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คุณสิริวัล ภมร, คุณธีธัส ไชยธรรม และคุณชาติณรงค์ สารกิจอาภา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผลงาน Easy

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยครับ


Spread the love