Toyo Ito ได้รับรางวัล Pritzker Prize ปี 2013

Spread the love

หลังจากที่ผมช่วยลุ้น Toyo Ito ว่าเมื่อไหร่จะได้ Pritzker Prize มาเป็นเวลาหลายปี วันนี้ก็สมหวังเสียที Toyo Ito ถือว่าเป็นสถาปนิกญีปุ่นคนที่หกที่ได้รับรางวัลนี้ (ห้าคนแรกคือ Kenzo Tange, Fumihiko Maki, Tadao Ando, Kazuyo Sejima และ Ryue Nishizawa) งานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเขางานหนึ่งคือ Sendai Mediatheque ซึ่งเป็นงานที่ไม่มีเสาแบบอาคารทั่วไป แต่ใช้โครงสร้างเหล็กที่มาสานกันคล้ายๆตระกร้าหลายๆอันมาเป็นตัวรับน้ำหนักแทน

หลังจากที่ Ito ทราบว่าเขาได้รับรางวัลนี้แล้วบอกว่าไม่คิดว่าเขาจะได้ในปีนี้ เพราะว่า Sejima กับ Nishizawa เพิ่งได้ไปเมื่อสามปีที่แล้ว และของปีที่แล้วก็ตกเป็นของคนจีน (Wang Shu)

ขอแสดงความยินดีกับ Toyo Ito  ด้วยครับ และขอฝาก Lecture ของเขาที่พูดถึง Kiyonori Kikutake สถาปนิกที่เขาเคยทำงานด้วยหลังจากเรียนจบ, Metabolist Movement ในญี่ปุ่น และงานของเขาเอง ที่ Harvard University Graduate School of Design เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2012 ครับ


Toyo Ito, Pritzker Architecture Prize Laureate, 2013
Photo by Yoshiaki Tsutsui

Sendai Mediatheque, 1995—2000, Sendai-shi, Miyagi, Japan
Photo by Nacasa & Partners Inc.

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.pritzkerprize.com/


Spread the love