Nakagawa-machi Bato Hiroshige Museum of Art

Spread the love

Nakagawa-machi Bato Hiroshige Museum of Art เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงผลงานภาพเขียนและภาพพิมพ์ส่วนหนึ่งของศิลปินญี่ปุ่น Hiroshige Utagawa (1797-1858) ซึ่งผลงานของเขาที่น่าจะคุ้นตากันดีคือภาพ Ohashi Atake no Yudachi


“…He has tried to express the three-dimensional space through superposition of layers. เป็นประโยคที่สถาปนิกผู้ออกแบบอาคาร (Kengo Kuma)ได้กล่าวถึงแนวทางที่ Hiroshige Utagawa ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้นการสร้าง Layer ให้ทับซ้อนกันหลายๆชั้นจึงกลายเป็นแนวความคิดที่ Kuma ใช้ในการออกแบบอาคารหลังนี้เช่นเดียวกัน และยังได้เลือกใช้วัสดุท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญ ดังเช่น ระแนงจากไม้สน Yamizo, ผนังภายในกรุกระดาษ Karasuyama washi รวมถึงพื้น-ผนังกรุหิน Ashino-ishi

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและการเดินทางได้จาก Website ของพิพิธภัณฑ์ >> http://hiroshige.bato.tochigi.jp/batou/hp/index_e.html

ทั้งนี้หากเลือกโดยสารรถไฟต่อจากสถานี Utsunomiya ไปยังสถานี Ujiie หรือ Karasuyama ระหว่างทางจะผ่านสถานี Hoshakuji ซึ่งเป็นผลงานออกแบบของ Kengo Kuma เช่นกัน

Nakagawa-machi Bato Hiroshige Museum of Art
Address:                              116-9, Bato, Nakagawa-machi, Nasu-gun, Tochigi 324-0613,JAPAN
Architect:                            Kengo Kuma
Completion date:            2000

ขอขอบคุณ คุณวณัฐสำหรับภาพและเรื่องราวของงานนี้ด้วยครับ

 


Spread the love