ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา | KCC : Knowledge Center of Chachoengsao

Spread the love


คราวนี้แอดมินแขกของเราจะพาไปชมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ออกแบบโดย รศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ และธนาคาร โมกขะสมิต ซึ่งงานลักษณะนี้น่าจะมีในทุกจังหวัดของประเทศไทยอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งอาคารก็ยังดี

พื้นที่ใช้สอยของอาคารนี้แบ่งออกเป็น4ชั้น การออกแบบจึงเสนอให้พื้นที่ภายในบอกถึงรูปทรงภายนอกที่เป็นการปลิ้นสลับไปมาของพื้นคอนกรีตยื่นแต่ละชั้นและหุ้มด้วยฟินอลูมิเนียมแนวตั้งเป็น double skin ซึ่งดูคล้ายกับหนังสือสี่เล่มซ้อนไปมาๆ แต่นั่นไม่ใช้สิ่งที่สถาปนิกต้องการนำเสนอด้วยวิธี metaphor แต่เป็นการลดทอนเสกลของ mass ที่สูงหนักด้วยวิธีจัดองค์ประกอบพื้นฐาน พื้นที่ใช้สอยภายในถูกเชื่อมด้วยบันไดลอยในสเปซโถงสูงกลางอาคารพร้อมกับดึงแสงธรรมชาติลงมาด้วยสกายไลท์จากบนหลังคา ซึ่งในวันที่ผมเดินทางไปถึงลองสังเกตุผู้เข้าใช้(ซึ่งเป็นนักศึกษาอายุราว 22-23 ปี) แม้จะเกินวัยรุ่นไปบ้าง แต่มีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องเล่นต่างๆรวมถึงส่วนนิทรรศการดี แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่เปิดทำการครบสี่ชั้น แต่ก็น่าไปเยี่ยมเยียนดูครับ

ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ( KCC : Knowledge Center of Chachoengsao ) 
ที่ตั้ง : ถนนจุลละนันทน์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สถาปนิก : รศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ และธนาคาร โมกขะสมิต
http://www.kcc.or.th/

ขอบคุณแอดมินแขกสำหรับเรื่องราวและรูปงานนี้ ท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้สามารถดูได้ในนิตยสาร art4d ฉบับ 220 ของเดือนพฤศจิกายน 2014 ครับ
Spread the love