ย้อนรอยศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โดย Kisho Kurokawa

Spread the love

แอดมินแขกได้มีโอกาสไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เลยเก็บภาพงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ที่ออกแบบโดย Kisho Kurokawa สถาปนิกญี่ปุ่นหนึ่งในผู้บุกเบิกการเคลื่อนไหวทางสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Metabolism ในยุค 60s มาฝากกันครับ

รายละเอียดได้มาจากเว็บของสถาบันเขาตามนี้ครับ

อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยบริษัทสถาปนิกชื่อ Kisho Kurokawa Architect & Associatesและบริษัท Shimizu Construction Company เป็นบริษัทก่อสร้างอาคารหลังนี้มีลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรม กล่าวคือ การออกแบบอาคารนี้เป็นการใช้เทคนิคสมัยใหม่ผสมกับการก่อสร้างแบบสมัยโบราณ คือ ได้มีการนำเอารูปแบบอาคารที่เรียกว่า Shinden Zukuri(ชินเด็น ซูคาริ) ซึ่งเป็นรูปแบบอาคารที่พักอาศัยของพวกขุนนางชั้นสูงของญี่ปุ่นในสมัยโบราณมาผสมผสานเข้ากับรูปแบบอาคารวัดพุทธศาสนาที่ญี่ปุ่นเรียกว่า Garan Haichi (กะรัง ไฮชิ) คือเป็นลักษณะของการที่มีอาคารอยู่ตรงกลาง

และมีอาคารอีกสี่ด้านอยู่ล้อมรอบ โดยมีระเบียงเชื่อมระหว่างอาคารต่างๆ นอกจากนั้นในบริเวณที่ตั้งอาคารชุดนี้จะต้องมีบ่อน้ำด้วย และอาคารชุดนี้ยังประกอบไปด้วยบ้านญี่ปุ่นซึ่งภายในห้องเป็นแบบญี่ปุ่น ใช้สำหรับพิธีชงน้ำชา และทำพิธีอื่นๆ ซึ่งบ้านญี่ปุ่นหลังนี้ “ฯพณฯ ทาเคโอะ ฟูกูดะ” อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้กรุณาตั้งชื่อให้เพื่อใช้ประกอบพิธีชงน้ำชาตามประเพณีดั้งเดิมของญี่ปุ่นว่าYU YU TEL (ยู ยู เต) ซึ่งแปลความหมายว่า ศาลาคลายกังวล

ที่มา http://www.asia.tu.ac.th/ieas/ieas_background.htm


Spread the love