Got Arch Classic : Church of the Light and Sunday School by Tadao Ando

Text and Photos :Xaroj PHRAWONG

Church of the Light หรือ โบสถ์แห่งแสง เป็นงานที่ทำให้โลกจดจำสถาปนิกนักมวยผู้ไม่ได้เล่าเรียนสถาปัตยกรรมในระบบนามทะดะโอะ อันโดะเนื่องจากโจทย์เป็นงานขนาดเล็ก ราคาไม่สูงมาก ในแบบร่างแรกนั้น โบสถ์แห่งแสงจะไม่มีหลังคา สถาปนิกทะดะโอะ อันโดะเสนอแบบไม่มีหลังคาท่ามกลางความงุนงงของชาวบ้าน และชาวบ้านต่างก็มีคำถามมากมายถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีหลังคา ทั้งแดด ทั้งฝน ทั้งหิมะแต่สุดท้ายแล้วก็ปรับแก้จนมีหลังคา และหาผู้รับเหมาได้สิ่งที่อันโดะทำกับงานนี้คือสร้างกล่องแห่งความมืด แล้วเฉือนช่องแสงบางๆให้มันคม เพื่อจะให้สเปซมันมืดพอที่เห็นค่าของแสงในกล่องคอนกรีตนั้น แต่ละระนาบที่ประกอบเข้าด้วยกันเหมือนจะกัดทะลุเข้าหากัน แต่พอดูในรายละเอียดก็จะลอย ๆ แยกขาดจากกันให้แสงไล้คอนกรีตจนแลดูเบาขึ้น

Continue reading

PI House โดย Studio MITI

Text and Photo : Xaroj PHRAWONG

ในย่านที่พักอาศัยอายุร่วม 30 ปี บ้านหลายหลังเริ่มมีอายุและประสบปัญหาการใช้งานที่เหมาะกับบริบทปัจจุบัน บ้านหลังหนึ่งในย่านนั้นไม่ไกลจากเมืองทองธานี Studio MITI คือ สถาปนิกที่ได้รับหน้าที่ให้ตีความการใช้งานใหม่ ในขณะที่งบประมาณไม่สูง ทุกอย่างต้องผ่านการคิดและให้ออกมาคุ้มค่าที่สุด การใช้สอยถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก 1.ส่วนพักอาศัย 2.ส่วนสำนักงาน 3.ส่วนเก็บของ

Continue reading