สำนักงานธัญสุวรรณไลท์ โดย ปริญญา สมบัติวัฒนกุล, ศักย์รพี สืบแสง

“เถียงนา หรือห้างนา” สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวนา กับภาพชินตาที่เห็นระหว่างเดินทางเสมอ ถูกนำมาร้อยเรียง เป็นภาษาสมัยใหม่ให้กับท้องถิ่นนั้น และคือที่พักของชาวนาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าว เมื่อยามร้อนก็สามารถอาศัยเป็นที่หลบแดด เพื่อคลายร้อน เมื่อยามนำ้หลากก็ยังใช้เป็นที่พักอาศัยได้ด้วยการยกใต้ถุนสูง ซึ่งแสดงออกทางโครงสร้างอย่างตรงไปตรงมา เถียงนา หรือห้างนา จึงถือเป็นสถาปัตยกรรมท่ามกลางบริบทของ นำ้ เนิน ทุ่ง ที่เคียงคู่กับวิถีชีวิตของชาวนาในสังคมชนบท

Continue reading