UCD โดย Atelier of Architects

โครงการนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าของกลุ่มอาคารโรงงานเก่าของบริษัทแสงไทยผลิตยาง ซึ่งตั้งอยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพรายซึ่งเป็นย่านอุตสาหกรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพ และอาคารสำนักงานใหญ่โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรีเอนจิเนียริ่งองค์กรของบริษัท โดยแนวความคิดในการออกแบบนั้นเกิดมาจากการประกอบกันของแมสที่มีลักษณะคล้ายกับยางสองชิ้น ซึ่งชิ้นหนึ่งนั้นถูกดัดและนำมาล็อกกับอีกชิ้นหนึ่ง แมสทั้งสองชิ้นนี้ได้ทำให้เกิดรูปทรงซึ่งเป็นโครงสร้างคอนกรีตและโครงสร้างเหล็กที่สานเข้าด้วยกันตรงผิวของอาคาร ซึ่งช่วยรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคารไปในตัว

Continue reading

ป่าในกรุง โดย Spacetime

บทความและภาพโดย สาโรช พระวงค์

สถาปัตยกรรมดินในประเทศไทยจัดมีน้อยมาก เนื่องจากการใช้ดินสร้างสถาปัตยกรรมไม่เหมาะกับเมืองร้อนชื้นที่มากไปด้วยฝน เราจะสามารถพบสถาปัตยกรรมดินมากในแถบที่ฝนตกน้อย แต่เสน่ห์ของดินที่มีความงามแบบสัจจะจากเนื้อวัสดุ แค่เพียงความงามดิบเรียบง่ายของดินสามารถทำให้สถาปนิกเลือกที่จะใช้ในงาน และเทคนิคก่อสร้างที่น่าสนใจอีกแบบที่เป็นริ้วลายของการก่อสร้างจากการอัดดินทีละชั้นของผนังดินอัด (rammed earth) ทำให้สถาปัตยกรรมมีความน่าสนใจขึ้นมากกว่าวัสดุอุตสาหกรรมทั่วไปได้
Continue reading

ไอเดียการปรับภูมิสถาปัตย์ (Landscape) เชิงอนุรักษ์

เรื่อง/ภาพ: ภาณุ เอี่ยมต่อม

คำกล่าวที่ว่า “ตัวตนของเรา เป็นสิ่งที่ถูกส่งต่อมาจากอดีต” หรือ ”อดีตสร้างปัจจุบัน และ ปัจจุบันสร้างอนาคต”  เป็นคำกล่าวซึ่งแสดงให้เห็นถึงสาระของการส่งผ่านและการเชื่อมต่อของบางสิ่งในระหว่างช่วงเวลา รวมถึงผลที่ตามมาจากสิ่งที่เราทำ หรือความสำคัญของกระบวนการในการก้าวข้ามผ่านกาลเวลา
                   คงไม่ได้มีหลายองค์กรนัก ที่จะยืนหยัด ฝ่าฟัน ปัญหา อุปสรรค จนสามารถสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะเติบโต ขยาย กิ่งก้านสาขา ผ่านเวลามานับร้อยปี และการที่จะเป็นเช่นนั้นได้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่จะต้องเกิดจากความเหมาะสมลงตัวขององค์ประกอบหลายๆ ด้าน ทั้งการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ หลอมรวมกับวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง หรือต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน สร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยเจตจำนงของการส่งต่อคุณค่า จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่น  สิ่งเหล่านั้นนอกจากจะบอกได้ถึงเค้ารางและภาพลักษณ์ของเอสซีจี (เครือซิเมนต์ไทย) แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจ และแนวความคิดในการออกแบบ ที่ถูกถ่ายทอดออกมาสู่งานภูมิสถาปัตยกรรม ของอาคารสำนักงานใหญ่3ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย
Continue reading