Home
Featured Projects
Photo Gallery
All Buildings
Articles
Links
About us
Interviews
Book Reviews

   

Charleston by Parinya Chukaew (Thai translation by Tor)

จากที่เว็บเรานำเสนองานแนวสมัยใหม่กันซะเป็นส่วนใหญ่ วันนี้เราลองมาเปลี่ยนบรรยากาศชมเมืองที่เน้นทางการอนุรักษ์ งานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์กันบ้าง ต้องขอขอบคุณ คุณปริญญา ชูแก้ว สำหรับบทความที่ส่งมาให้นี้ด้วยครับ

เมือง Charleston รัฐ South Carolina ตั้งอยู่บนแหลมซึ่งอยู่ระหว่างบริเวณที่แม่น้ำ Ashley กับ Cooper มาบรรจบรวมกันไหลลงสู่มหาสมุทร Atlantic เมืองนี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1670 โดยชื่อเดิมชื่อ "Charles Town" ซึ่งมาจากพระนามของ King Charles ที่สองของประเทศอังกฤษ เมืองนี้เคยเป็นเมืองที่ร่ำรวยและเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ของจักรวรรดิ์อังกฤษ เนื่องมาจากการเป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรม การส่งสินค้า โรงงานท้องถิ่น และ เป็นสถานที่นำเข้าแรงงานทาส


Aerial View of Historic Charleston

ในปี 1931 เมือง Charleston ได้เริ่มประกาศใช้เทศบัญญัติ historic zoning ordinance เป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการก่อตั้ง Board of Architectural Review ( คณะกรรมการพิจารณางานสถาปัตยกรรม) ซึ่งทำหน้าที่อนุมัติ plan และ รายละเอียดของสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ในส่วนของอาคารที่เป็นอาคารเก่าและมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม โดยเทศบัญญัติ historic zoning ordinance นี้ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่การควบคุมลักษณะการใช้ที่ดิน (landuse) โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีโดยการร่วมมือกันของทั้งทางรัฐและเอกชน ทั้งในด้านการเป็นผู้นำและด้านเงินทุน นอกจากนั้นเทศบัญญัตินี้ยังควบคุมการก่อสร้างที่เกิดขึ้นใหม่ในเขตอนุรักษ์นี้อีกด้วย เมือง Charleston เลยกลายเป็นเมืองต้นแบบสำหรับเมืองที่ต้องการอนุรักษ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเมือง New Orleans รัฐ Louisiana และ เมือง Alexandria รัฐ Virginia โดยการจัดตั้งเขตประวัติศาสตร์ ซึ่งถูกควบคุมโดยเทศบัญญัติ และ Board of Architectural Review ขณะนี้กว่าชุมชนกว่า 3,000 แห่งในอเมริกาก็มีเทศบัญญัติทำนองนี้ออกมา เพื่ออนุรักษ์พื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเหล่านั้นเช่นเดียวกัน

ทุกวันนี้ เขตอนุรักษ์ในเมือง Charleston ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางทางธุรกิจของทั้งเมือง อาคารเก่าๆหลายหลัง สวน และ พื้นที่สำคัญทางวัฒนธรรมได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น และความรู้สึกแห่งความเป็นชุมชนให้เด่นชัดขึ้นอีกด้วย


Buildings Along Exchange Street

Charleston , South Carolina , is located on a narrow peninsula between the Ashley and Cooper Rivers where they flow into the Atlantic Ocean . It was established in 1670 as “ Charles Town ” after King Charles II of England and settled a decade later. It became one of the wealthiest and most important port cites of the British colonies from shipping industry, local plantations and location of importation of slaves.

In 1931, the city of Charleston adopted the first historic zoning ordinance in the United States and established a Board of Architectural Review to approve plans for exterior details on any construction in the Old and Historic Charleston District. The historic zoning ordinance later moved preservation firmly into the realm of land use controls with support by an effective coalition of public and private leadership and funding. In addition, the zoning ordinance controls new construction within the historic district as well. Charleston became a prototype for many other early historic districts such as New Orleans in Louisiana and Alexandria in Virginia to establish historic districts regulated by ordinances and protected by boards of architectural review. Over 3,000 communities in the United States have some kind of historic preservation ordinance to preserve their historic sites.

Today, Charleston Historic District serves as the central business district of Greater Charleston. Many historic buildings, gardens and cultural sites have become tourist attractions, enhancing both the local economy and the sense of community.


Circular Congregational Church


Georgian Style Townhouses Along East Battery Street


Historic Brick House


Historic Charleston Foundation


Historic House Along East Battery Street


Historic Inn of Charleston


Houses Along East Battery Street


One of Charleston's Historic Shophouses


One of Charleston's Small Lanes


Row of Commercial Buildings Along Broad Street


Sidewalk Along East Battery Street


St. Michael's Episcopal Church


St. Philip's Episcopal Church


The Market Hall and Sheds


The Smoking Lamp Shop, Charleston’s oldest smoke shop


The United States Custom House


Typical Charleston House


White Point Gardens

 
     

กรุณาส่งคำแนะนำมาที่ got_arch@yahoo.com

หน้าแรก | โปรเจค | แกลเลอรี่ | บทความ | ลิ้งค์ | เกี่ยวกับเรา