Home
Featured Projects
Photo Gallery
All Buildings
Articles
Links
About us
Interviews & Lectures
Book Reviews

   
Project : Mahidol University Architecture 3 : 'ศูนย์การเรียนรู้มหิดล'
Location : มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม, Thailand
Architect : สถาบันอาศรมศิลป์
Photos by : คุณสาโรช พระวงค์ [25 Photos]

วันนี้มาชมรูปชุดสุดท้ายของงานสถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับการไปเยือนในคราวนี้กันครับ
ผังของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลนี้วางพาดแกนหลักของมหาวิทยาลัย เป็นแกนเดียวกับอาคารหอประชุมหลังคาทองแดง ส่วนที่เห็นเป็นบล็อคแก้วทรงกระบอก นั้นเป็นบันไดเวียนเชื่อมชั้นสองถึงชั้นสี่ ตอนกลางคืนน่าจะสวยงามทีเดียว คงคล้ายๆประภาคาร สังเกตว่าสเปซจะคล้ายกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีลักษณะสเปซชั้นลอยกั้นคอร์ต วางตัวทางเดินชั้นลอยแบบปลิ้นระหว่างภายนอกภายในบทความด้านล่างอ้างอิงมาจาก มหิดลสาร ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๘ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔) เขียนโดย คุณสุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล :

“ศูนย์การเรียนรู้มหิดล” เป็นอาคารที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย มีลักษณะโล่งโปร่ง ตอบสนองวิถีการ
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกันทั้งแบบกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ภายในอาคารประกอบด้วยพื้นที่
กิจกรรมต่างๆ อาทิ โถงนิทรรศการ One Stop Service สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสโมสร และชมรมนักศึกษาเพื่อรองรับกิจกรรมนักศึกษา ห้องประชุม Mini Theatre และ Cyber Club ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง

มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายในร่ม MU Clinic สมาคมศิษย์เก่ามหิดล รวมทั้ง หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กองบริหารการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ที่จะรองรับการให้บริการแก่นักศึกษาพื้นที่สำคัญของอาคารแห่งนี้ คือ ลานสมเด็จพระบิดาซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง “พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก” ผู้ทรงมีพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนามนุษย์ อันนำไปสู่ประโยชน์สุขแห่งมวลมนุษยชาติ เป็นหลักให้ชาวมหิดลได้สืบสานพระราชปณิธานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมหิดล

พื้นที่ด้านหลังเชื่อมต่อกับสวนเจ้าฟ้าซึ่งเป็นแนวพื้นที่สีเขียวเชื่อมเข้าสู่ตัวอาคาร ที่มีเสาสลักพระราชดำรัสควบคู่กับการสอดแทรกค่านิยมขององค์กรมหิดลทั้ง ๗ ประการ กลางอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลมีประติมากรรม “จากพระเมตตา สู่ปัญญาของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นประติมากรรมรูป ”ดอกกันภัยมหิดล” ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ภายในมีประติมากรรม “ดวงใจแห่งพระกรุณา” รูปทรงคล้ายหยดน้ำมีตราประจำพระองค์ทั้ง ๔ ทิศ ซึ่งหมายถึงพระเมตตาในทุกๆ ด้านที่แผ่ไปทั่วสถาบัน ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ชาวมหิดลประกอบกิจเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จโดยมีปัญญาและจริยธรรมเป็นที่ตั้ง

ถัดขึ้นไปบริเวณชั้น ๒ ของอาคารเป็นที่ตั้งของหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกซึ่งจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ
ในฐานะแบบอย่างและศูนย์รวมจิตใจของชาวมหิดล และส่วนสุดท้ายเป็นโถงแสดงเกียรติประวัติ (Hall of Fame) หอแสดงเรื่องราว เกียรติประวัติและผลงานของชาวมหิดลผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและแบบอย่างให้แก่นักศึกษาในการ
อุทิศตนช่วยเหลือสังคม

ขอขอบคุณ คุณแขกสำหรับรูปและเรื่องราวเกริ่นนำเล็กๆน้อยๆของงานนี้ด้วยครับ
และขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหิดลที่อนุญาตให้ใช้บทความประกอบด้วยครับ

     

กรุณาส่งคำแนะนำมาที่ got_arch@yahoo.com

หน้าแรก | โปรเจค | แกลเลอรี่ | บทความ | ลิ้งค์ | เกี่ยวกับเรา