Home
Featured Projects
Photo Gallery
All Buildings
Articles
Links
About us
Interviews & Lectures
Book Reviews

   
Project : หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหิดล
Location : นครปฐม, Thailand
Architect : บริษัท สถาปนิก 49
Photos by : เชอรี่ [23 Photos]

นำภาพงานก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ชมกันครับ

มหาวิทยาลัยมหิดลกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ บริเวณด้านทิศใต้ติดกับสวนสมุนไพร บนเนื้อที่ 54 ไร่ เพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการด้านดนตรี จัดประชุม สัมมนาระดับชาติและนานาชาติ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างสุขภาวะแก่สังคมและเพื่อสาธารณประโยชน์สำหรับชุมชน ประชาชนโดยรอบจังหวัดนครปฐม ปริมณฑลด้านตะวันตก รวมถึงภูมิภาคตะวันตก

แนวคิดในการออกแบบ
ความสำคัญของการที่มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียง ได้รับการก่อตั้งด้วยจุดมุ่งหมายของการเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำถูกประยุกต์สู่แนวความคิดในการออกแบบ โดยเน้นรูปธรรมของการศึกษาระบบโครงสร้างธรรมชาติในเชิงกายภาพผสานกับแนวความคิดเชิงนามธรรม ของรูปแบบสัญลักษณ์และวัฒนธรรมไทย นำโครงสร้างของพืชและมนุษย์มากำหนดรูปทรงและที่ว่าง รวมทั้งประยุกต์รูปแบบตราสัญลักษณ์ ต้นกันภัยมหิดล และสถาปัตยกรรมไทยผ่านกระบวนการออกแบบ

ลักษณะพิเศษของอาคาร
1.งานสถาปัตยกรรม ออกแบบเป็นหลังคา 2 ชั้นและใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ผนังภายในติดตั้งวัสดุที่มีคุณภาพพิเศษด้าน ACOUSTIC ฝ้าเพดานมีรูปแบบและใช้วัสดุเพื่อผลการได้ยินที่ถูกต้องตามกิจกรรมการแสดง พื้นเวทีเป็นพื้นไม้พิเศษที่มีความยืดหยุ่นได้ดี ส่วนโถงรับรองและทางเดินโดยรอบอาคารออกแบบให้นำแสงธรรมชาติมาใช้

2.งานวิศวกรรมโครงสร้าง โครงสร้างอาคารมีขนาดใหญ่ ปราศจากเสากลางเพื่อรองรับหลังคาด้านบน โดยเน้นการแสดงโครงสร้างที่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้อย่างชัดเจน

3.งานระบบวิศวกรรม ออกแบบระบบปรับอากาศภายในห้องประชุมแบบ DISPLACEMENT คือลมเย็นจ่ายออกจากพื้นอาคารบริเวณใต้ที่นั่งผู้ชม ซึ่งจะไม่สูญเสียพลังงานไปกับพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ที่อยู่เหนือขึ้นไป

4.ระบบพิเศษประกอบอาคาร ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบโรงละครจากประเทศอังกฤษ ระบบแสง เสียง เวที และระบบ ACOUSTIC สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานประเภทต่างๆ โดยผู้ชมจะได้อรรถรสทางเสียงเสมือนกันทุกที่นั่ง พื้นของแถวที่นั่งออกแบบเป็นพื้นที่ต่างระดับซ้อนเหลื่อมกันในลักษณะ BALCONY อย่างน้อย 3 ชั้น เพื่อให้ทุกที่นั่งสามารถมองเห็นกิจกรรมบนเวทีได้อย่างชัดเจน ระบบลิฟต์บนเวที(STAGE ELEVATOR) ลิฟต์ของวงดนตรี (ORCHESTRA ELEVATOR) รวมทั้งระบบฉากและ CATWALK ต่างๆ ที่อยู่เหนือเวที ถูกออกแบบเป็นพิเศษ

องค์ประกอบอาคาร
เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 31,426.37 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องประชุมใหญ่ความจุ 2,002 ที่นั่ง หอเฉลิมพระเกียรติ ORCHESTRA PIT เวที ห้องที่ประทับ ห้องจัดนิทรรศการ ห้องซ้อม ห้องพักนักแสดง ห้องเครื่อง และที่จอดรถใต้ดินจำนวน 152 คัน

ที่มาข้อมูลจากเฟสบุ๊คของมหาวิทยาลัยมหิดล :
http://www.facebook.com/note.php?note_id=155496483663

ขอบคุณเชอรี่สำหรับรูปชุดนี้ด้วยครับ

     

กรุณาส่งคำแนะนำมาที่ got_arch@yahoo.com

หน้าแรก | โปรเจค | แกลเลอรี่ | บทความ | ลิ้งค์ | เกี่ยวกับเรา